Hey you, don't tell me there's no hope at all

 تابستون که از راه ميرسيد
 تنها بوی بدی که همسايه ها رو آزار نميداد بوی تند گوجه های له شده ی توی ديگ بود.
 نزديکای ظهر خود پيرزنه در تک تک خونه ها رو ميزد و بينشون رب تقسيم ميکرد.
 امروز که از اون کوچه رد شدم
 تنها بوی خوبی که همسايه ها رو اذيت ميکرد بوی خوب خاک عرق کرده بود
 در رو با عجله باز کرد و با يه قوطی رب تپيد تو خونه
 و کاغذی که به در چسبيده بود،
 هنوز تصميم قطعی رو برای همبازی شدن با باد نگرفته بود ...

/ 18 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
hoseingholi

آهای من بيخود نگرانم نه؟...

Negar

می گذرم از میان رهگذران ,مات / می نگرم در نگاه رهگذران ,کور / این همه اندوه در وجودم و من, لال / این همه غوغاست در کنارم و من دور!

ALIREZA

رسما با عربا قرارداد بستيا!! بادی بيلدينق ديگه چه صيغه ايه!؟( حتما متکلم مع الغير!)..

ALIREZA

مطمئنم که هميشه اميد در دل آدمنها زنده است. متنهای جالبی داری. پيروز باشی

Star

دلم برای تابستونای بچگيا تنگ شده ... الانم بوی پوشال کولر وقتی تازه روشنش می کنم منو ياد اون موقع ها ميندازه ...