I Feel Like I Know You

ديشب يه دونه ازين خلال دندونا انداختم گوشه ی لبم باهاش تا آخر شب ور رفتم.الان يه ريختی شده گلوم.انگار اون خلاله تيکه هاش گير کرده موقه قورت دادن آب دهنم يه ريزه پايين تر ميره.بين اين قراره ازون بلندا باشه که کسی حوصله نداره بخونتش.به جز خودت البته.ميدونی!؟خيلی از آدما انقد گرفتار کار و زندگی و اين ادا اطفارا هستن که اصن به کل يادشون ميره خودشون گاهی بايد بشينن يکم ياد قبلن بيفتن.يا يه کم نق بزنن تا خالی بشن.اديروز انقد دلم خواس برات از امين تعريف کنم و از عليرضا.ميدونی!؟اين دوتا با هم کل داشتن سر اينکه کی بايد قلدر باشه و کدومشو ميتونه چوپون بقيه باشه.علی هيکلش گنده تر بود امين حتی ولی فکرشم اونقد نبود.من از بچگی اوناييو دوس داشتم که مثه تو باشن.يعنی خودشون خودشونو بسازن.نميخوام بگم نجات دادن که درس نيست.به نظرم کسی که به يه مرحله ای ميرسه که نياز پيدا ميکنه  که نجاتش بدن،هیچ وخ همچين آدميو پيدا نميکنه.ميدونی!؟منظورم اينه که نبايد بزاره کسی به اين فکر بياد جلو که مثلا ميخوام دستتو بگيرم بکشمت بيرون.لامصبا آدما اين ريختين.به اونی که خودشون هستن راضی نيستن،ولی وختی روبروی يه نفر قرار ميگيرن نميدونم چه مرگيه که سعی ميکنن راهی پيدا کنن برای توجيه خودشون.آدما آخه نياز به اثبات شدن ندارن.هرکس برای خودش اونقد مهم هس که کسی لازم نباشه تاييدش کنه.
ديروز که اون مرد يه وريه گف فقط کيک کيشميشی داريم،ياد خودم افتادم.ميدونی!؟ازين شيرينی گرداليا هستن که لاشون کيشميشه!؟من ازونا دوس نداشتم.ولی گاهی کيشميشاشو سوا ميکردم بقيه شو ميخوردم.مثه اين شکلات فندقيا.انقد نيگهشون ميداشتم  تو دهنم که شکلاتش آب بشه،بعد من اون فندق قلمبه ها رو خالی ميخوردم.يادمه هیچ  وقت دوس نداشتم شکلاتو گاز بزنم.هميشه يه تيکه کوچيکشو ميزاشتم گوشه ی لپم بعد انقد واميسادم تا همش آب شه.خيلی باحاله.اگه بزاری آب بشه تا پنج شيش دقيقه مزه ی شکلات تو دهنته.يادمه اين ريختی تو خوردن شکلاتام صرفه جويی اساسی ميکردم.ميدونی!؟يه بار شايد بهت گفته باشم.به خيالم چيزايی که فکرت اساسی پيششون گيره رو نبايد دسکاری کنی.اصن ببين.چيزی که ناخودآگاه فکرت ميره سراغشو نبايد زنجير کنی.تو ميفهمی من چی ميگم.مگه نه!؟می گم وقتی داری با يه تيکه ی شکلات حال ميکنی،نبايد بشينی هی غصه بخوری که اگه اين شکلاته تموم شد من چه گلی به سرم بزنم.بايد يه راهی پيدا کنی که مزه ش بيشتر تو دهنت بمونه.نميشه که برای هميشه نگهش داری کنج  يخچال.به خدا بوگند ميگيره.
ميدونی!؟شايد يه چيزی که خيلی دوسش دارم اينه که ميتونم هروخ که بخوام بزنم زير گريه.بعدش يه طوری رفتار کنم که کسی نفهمه.مثه اون دفه که نميدونم واسه چی رفته بوديم شمال.من دلم تنگ شده بود رفتم يه گوشه گريه کردم.بعد يه کم خاک ماليدم سر زانوهام که مثلا من خوردم زمين گريم گرفته.يادمه اين کارو وقتی دبستان ميرفتيم دعوا ميکرديمم ميکردم.يادمه تو اون کوچه هه که اسمش پهلوان بود واميساديم کشتی ميگرفتيم.من زورم از همه بيشتر بود مثه اين کاردرستا با برنده ی اونا کشتی ميگرفتم.ميدونی!؟هيشکدوم ازون دوستا رو الان ندارم.فرزاد که يه پا لات شده برا خودش.عليرضا و داداششم که ريش پشمو شدن گمونم بسیجين الان.محسن رزاشورم گمونم سربازه.اميرم همينطور.باور کن اگه يه دونه ازينا رو ببينم سرمو ميندازم پايين که چشم بهشون نيفته.آدم گاهی به خاطر شرايط با يه سری آدما آشنا ميشه بعد ميبينه ازدس دادنشو به نفعش بوده.نميدونم ولی من تا حالا برای از دست دادن دوستی نشستم اشک بريزم.دوست خوبتو هیچ وقت از دست نميدی.خيلی ساده س.بدون اونايی که کله شونو برميگردونن که سلامت ندن دوستت نيستن.اونروز شهرام ميگف منکه چند ساله رفيقتم چه خيری ازم ديدی که حالا به دوستای جديدت دل ميبندی.اين پسر يه احمقه به خدا.نبايد اينطوری فک کنيم که زمان باعث محکم شدن يه دوستی ميشه.همه چی بستگی يه الان داره.اينکه الان همديگه رو چجوری دوست دارين و اصن دارين يا نه.اگه نه،خيلی ساده س فراموش کردنش.البت نه به سادگی اون رايت کليک دليتی که ديروز بهت گفتم.ولی به جونه خودم اگه اون آدم تو دلت اثری نزاشته باشه،کاری نداره دورانداختنش.اگرم ميبينی دلت پيشش گيره که،پس اصن نيازی نيست به اينکه اينکارو بکنی.ببين تورو خدا بيا دلتو بنداز جلو واسه قضاوت ....
جون خودم انقد ميشينم اينجا تا تلفنتو برداری!

/ 4 نظر / 3 بازدید
NegiN

نمیدونم چی باید بگم... :(

ALIREZA

ميدونی؟! خيلی ميگی ميدونی!////با اون شکلات و کيشميشا حال کردم..منم هميشه همينجوری شکلات ميخورم!

م.ح.۳.ن

ميدونی!؟ميدونم!

gum

حالا اگه جای شکلات تافی بود اونوقت تکلیف چیه؟!