سیاه زخم

حالا دیگر ماندنم از حد گذشته است
و دیگر زبان به دستور من نیست.
مردان شجاع شهر
روزها برای  امرار معاش
زمان را با دست خم می کنند 

/ 0 نظر / 17 بازدید