( )

آدمیزاد نباید همه چیو  به خودش بگیره
خود من روزی دو سه تا ای میل میگیرم که به خرید وایاگرا تشویقم میکنن

/ 1 نظر / 16 بازدید