always ... all ways

مادر
دلمه میپیچد
کلم شور می اندازد
هسته ی آلبالو ها را میگیرد
بالش ها را میدوزد
و قرص های بابا را در ظرف میچیند

پنکه ی کهنه ای دارد
که هر روزش را تکه تکه میکند

/ 8 نظر / 15 بازدید
مریم بانو

بسیار زیبا[گل]

جیغ

رولت خوشمزه ای بودی رفیق ...

غزلک

پنکه ی کهنه ای دارد که هر روزش را تکه تکه میکند عالی بود

غریبه

هزار تکه می کند خیلی خوب بود