Eternal Moment

بدون اینکه کسی درو براش باز کنه از پله ها اومد بالا.
اتوبوس برای حرکت کردن عجله ای نداشت و اینطور که به نظر میرسید تنها چیزی که از موندن اونجا راضی بود همون اتوبوسه بود.
عصاشو زیر بغلش محکم کرد و شروع کرد به گفتن حرفایی که صدای مردونه و خشنش از شنیدنشون به خودش میلرزید.
غرورش که ته کشید و سرخی صورتش که رنگ به رنگ شد،همون راهی که اومده بودو برگشت.
مرد بغلی کیفشو از روی پاش به زمین گذاشت و کتابو طوری تو دستش گرفت که همه بتونن جلدشو ببینن.
من همش تو فکر پاهای پیرمرده بودم که از دفه ی قبل کوتاه تر شده بود.مرد بغلی دستی به صورت نامرتبش کشید و خودشو تو صندلی جابه جا کرد.از هن و هن نامنظم  نفساش ميشد فهمید که خوندن سيمای دوزخيان در قيامت بدجوری داره با اعصابش بازی میکنه ..

 پاورقی ۱:بعضی وقتا حتی ميشه لينکين پارکو هم دوس داشت
 پاورقی ۲:صدايی که از بلندگو بيرون مياد خراشم ميده
              کاری به غير از مچاله شدن از دستم برنمياد
              شبايی که خوابم مياد رضاموتوريو بی گناه ميفرسن اون دنيا
              صدایی که میاد ولی هنوز از این دنیاس
              وای که  چقد سخته با گریه قهر کردن
 «با صدای بی صدا
 مثه يه کوه بلند
 مثه يه خواب کوتاه
 يه مرد بود يه مرد
 با دستای فقير
 با چشمای محروم
 با پاهای خسته
 يه مرد بود يه مرد
 شب با تابوت سياه
 نشس توی چشماش
 خاموش شد ستاره
 افتاد روی خاک
 سايه شم نميموند
 هرگز پشت سرش
 غمگين بود و خسته
 تنهای تنها ... »

/ 7 نظر / 2 بازدید
NegiN

ببین چرا من هیچی از این پاورقی دو دستگیرم نشد جز غم و ناراحتی؟ این معنیش خوبه یا بد؟

م.ح.۳.ن

خودم بلدم!

م.ح.۳.ن

من Gmail دار شدم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.وای خدا مرديم از خفنيييييييييييييی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NegiN

مردیم از خفنی!!!! :)) راستی... گرچه دیگه آخر شبه اما با این حال روز پدر مبارک باشه... قدر بابات رو بدون محسن، هم بابات هم مامانت... همیشه :)

gum

میبینم که!!!! D:

Star

تو هم که اين شعرو نوشتی :) ... درواقع تو انگار زودتر نوشتی ! حالا چيکار کنم .. برش دارم ؟ نبايد که مطلب تکراری به خورد خواننده ها بديم ! ... جاست جوکينگ . چون تنها چيزی که مهم نيست ... امممم ... هيچی :)

م.ح.۳.ن

منم همون اممممممممممم!