ماقبل تاریخ

ماه میدرخشد

زمین به پشت خوابیده

و به آسمان خیره شده

/ 2 نظر / 17 بازدید

اول زمین تنها بود زمین تنها بود تا شبی که خواب دید یک نفر دارد آوازش می دهد زمین همان موقع فهمید اسمش زمین است

آ مثله....

کفم برید وقتی ارشیوتو نگاه کردم از سال سال 83 دس به قلمی برام جالب بود قلمت بی قرار باشه دوست و راستی بابته جای زخم آتش سوزی متاسفم بایس خیلی خاطره ی بدی بوده باشه لطفا دیگه هیچ وقت بهش فکر نکن مهم اینه که الان کنار کسایی هست که دوستت دارن و دوستشون داری آرزوی سعادت و به روزی دارم برات