the voice of reason

آن شب پدرت راه زیادی را رانده بود
و در اصل می خواست خستگی در کند
به هر حال بودن تو و خیلی ها
مدیون همین ویلاهای " اجاره ای " ست

/ 1 نظر / 16 بازدید
ستاره

بودن ما و خیلی ها...حتی گاهی خیلی دیمی تر از این حرفهاس