Pure Isolation

در کشور من دیگ ها شفا میدهند
و نوشیدنیهای داغ در لیوان های بازیافتی درمانگرند

همین هفته ی پیش نیروی دریایی امریکا را به زانو دراوردیم
و آزادی را بر بام ها فریاد زدیم

نماز میخوانیم
و همانطور که آن رقاصه ی تلویزیون امیرقاسمی یادمان داده
آدم های " اسپریچوال"ی مینماییم

/ 0 نظر / 15 بازدید