من دارم غرق ميشم
نابوديم نزديکه
يه کسی يا يه چيزی داره روح منو فاسد ميکنه
آخرين نفسای زندگيمه
حرومش کردم و مقصرشم خودمم
وای وای من چقد الان احساس بدی دارم
وای خدا بيگی منو


دلم برا داود تنگ شده.هرجونوری بود لااقل اسم خودشو نذاشته بود دوست
اگه بخوای خودت باشی به گوشه گيری متهم ميشی،اگه بخوای ادا در بياری هم که ديگه واويلا حسينه!
اگه بهم لينک بدی باهات دوست ميشم،اگه نه رفيقتم!             
اِ!اين رنگ اون پيرنس که ازش خوشت نمياد ولی بهم نگفتی هیچوخت!
اين وبلاگ فقط اينجاس،برای اينکه تنها چيزی تو دنياس که هر جور بخوام انگولکش ميکنم.برا اينکه برای خودم و خودته.کاری که منو سرگرم ميکنه (و تورو البته ) مهم ترين کار دنياس.خودخواهم نيستم به هیچ وجه!/ 6 نظر / 2 بازدید
aidin

نه جونه من الانم بهم ميگی اگه نگم خيلی خرم؟

NegiN

آخی اين خط ای پايينی چقده خوشگل شده.. دوست داشتم زياد!!!

NegiN

آره محسن راست ميگی به خدا! حداقل داوود ادعای دوستيش نميشد...

NegiN

بدترين کار دنيا اينه که خودت نباشی... به اينکه کی چی ميگه گوش نکن! اوشو ميگه دليل نداره که غم ديگران رو بخوری، نظر ديگرانم هيچه! چيزی که اين وسط مهمه و اهميت داره تويی و اينکه راجب خودت چی فکر ميکنی... ميبينی محسن، گاهی بايد به قيمت کنار زدن آدما به خودت آرامش بدی اما به نظر منکه ارزش داره چون خيلی از اون آدما فقط يه موجن که ميانو ميرن... :)

NegiN

همه فکر ميکنن خيلی عصبی و ناراحتم، خبر ندارن که کارها و مسائلی که پيش ميارن فقط يه زنگ تفريح شده که به جنجالهايی که راه ميندازن لبخند بزنم بلکه خستگيم در بره... شايد تو يکی از اون محدود آدمايی باشی که ميفهمی چی دارم ميگم! اما همون خدايی که برای من شده همه چيزو برای خيلی از آدما شده هيچی خوب ميدونه که همين درک شدن کافيه‌... خيلی چيزارو نميشه گفت حتی وقتی مطمئنی آدمای زيادی نميخوننش... :)

NegiN

اين ساعت پرشين بلاگ کشته منو !!!!!باور کن ساعت هنوز بين ۱۲:۳۰ شنا ميکنه ولی اين رفته رو يک! ای بابا