استرونژیلوییدس استرکورالیس

غمگین نیست؟
خانوم دکتری که تمام مریض هایش
فقط "یک سرماخوردگی ساده" دارند؟

_____________________________________

شعر نمیشوی با این شیفت-اینتر ها ای کسشر 

/ 1 نظر / 21 بازدید