Just A Dream

به گمونم بزرگترين توهينی که آدميزاد به شعور خدا کرده،کرم ضدآفتابه
پاورقی ۱:خوش ندارم کسی بياد از لايه ی اوزن و سوراخش حرف بزنه
پاورقی ۲:يه چيزايی رو به گمونم تا عمر دارم فراموش نميکنم.دلم برای همه ی کتابايی که دورشون کاغذای رنگی میپیچن مسيوزه.دلم برای بچه هايی که کيف مدرسشون نوئه هم همينطور.يه احساسی داشتم از وقتی که دبستانو تموم کردم تا وقتی که بميرم ميدونم ادامه داره.هیچ وقت يادمه از خريد رخت و لباس عيد و مدرسه خوشم نميومد.دوس نداشتم کتابامو جلد کنم.هميشه يه ماهه اول با ناخون رويشونو خط ميکشدم.بعد با نوک انگشتام روی صفحه ی کتاب که نه نايلونی بود و نه کاغذی دست ميکشيدم.بزرگ شديم و ديگه هیچ وقت از اينکه معلممون سيگاريه غصه دار نميشيم.همون معلم کلاس پنجممون که برات گفتم.آقای حصاری.صبح به صبح قبل از شروع کردن درس ميومد تک تک بچه هارو وارسی ميکرد که ببينه ديشب مسواک زدن يا نه.يادمه جزو اولين کسايی بود که بدون اينکه ازش بترسم به حرفش گوش ميدادم.يه روز آخرای سال بود.وقتی رفتم پای ميزش نمره ی امتحانمو ببينم سرک کشيدم توی جيب پيرهنش که قلمبه شده بود.وقتی پاکت سيگارو ديدم وارفتم.خودش فهميد.برام عادی شده که آدما رو ناقص ببينم.کناراومدن با خودم سخت تر از اينه تا بخوام يه نفرو همه جوره قبول داشته باشم.دوسه تان اون آدمايی که از بودن باهاشون تا خرخره احساس هیجان ميکنم(داری ميشمری!؟يعنی هنوز شک داری که تو با همه فرق داری؟)ميدونی!؟به نظرم همه ی آدما به هم بدهکارن.همه بايد نسبت به هم احساسا مسئوليت داشته باشن.آقای حصاری(هنوز نتونستم بگم حصاری!)حق نداشت سيگاری باشه.حق نداشت هرشب پنج دقيقه منو دم اينه ميخکوب کنه.آخ که اگه دولا بشی همه ازت سواری ميگيرن.هرچقد آروم تر و سربه زير تر باشی آدمايی که سوارت ميشن بيشترن.اگه خوب رفتار کنی و ساده به نظر برسی همه دنبال عيب و ايرادت ميگردن.ولی اگه پررو باشی و نمک نشناس نشون دهنده ی اعتماد به نفسته.
پاهام درد ميکنه.دستامم دوباره شروع کرده به زخم شدن.يه معنی داره.هوا داره سرد ميشه.دلم اون روزو خواست که توی پارک قورباغه تو برفا دراز کشيديم با بچه ها.رد تن من تو برفا از همه گنده تر بود.اثری که آدمای بزرگ ميزارن بزرگه.اگه من خودمو،تورو يا همه ی آدمای دوروورمو بدون اينکه تاثيری روشون بزارم از کنارشون بگذرم گناهکارم.گناه يعنی آمادگی داشتن برای مجازات شدن.اين يعنی ناخالصی روان.يعنی شيشه خورده داشتن.اااااه دارم چرند ميگم.
بايد باهات حرف بزنم.وقتی که ساکت ميشی يعنی منتظری که چيزی بشنوی.خودم بلدم!

/ 4 نظر / 3 بازدید
NegiN

هر چقدر آروم باشی و سر به زیرتر گرگ بیشتر میشه... آدما رو خیلی وقته دوست ندارم... اونایی رو که دوست دارم و می تونم همه شونو با انگشتای دستم به خودم معرفی کنم یه چیزی مقدس تر از آدمن... دلم نمی خواد به این فکر کنم که اون موجودی که مثل گرگ برای من، تو و امثال ما دردسر و مشکل درست کرده شایسته اینه که بهش بگن آدم... بی خیال... آدم کیلویی چنده...

NegiN

در مورد احساس مسئولیت... قبول داری نباید از آدم نماها توقع داشت که بفهمن چی داری میگی؟ احساس مسئولیتشون رنگ عوض کرده... فقط توقع دارن که احساس مسئولیت داشته باشی اما نوبت خودشون که میشه گدا میشن...

NegiN

پاییزو دوست نداشتم... میدونم دلیل اصلیشم همین اول مهر بود... ( دلیلشم قبلا بهت گفته بودم، ببخشید اینجا هنوزم نا امنه... یه موردایی ثابت کرده که خاله زنکا هیچ جا دست از سر من بر نمیدارن پس بازم نمیتونم همه چیزو راحت بنویسم...)... زود گذشت و از اینکه دلهره اول مهر ها تموم شد خیلی خوشحالم... چند سالیه دارم عادت میکنم به پاییز فقط به چشم یه پاییز نگاه کنم نه اول مهر... :)

ALIREZA

ببين! هنوزم با نوشته هات حال ميکنم...اميدوارم هميشه همين رنگی باشی رفيق...(اگرم نباشی خيالی نيس!! من که به شخصه ادم نيستم که با مسوليت ميونه داشته باشم!!)///حالا من يه عادتی داشتم عين اين ديوونه ها با دندونم نايلون کتابا رو سوراخ سوراخ ميکردم!!!!!!!!