Come Into My World

پیرمردا با دست مردی رو که موهای بلندشو از پشت بسته بود به هم نشون میدادن و موذیانه میخندیدن.ایستگاه بعدی اونی که سمت پنجره نشسته بود پیاده شد و جاشو به مرد مو بلند داد.
پیرمرد دستاشو لای موهاش میکرد و سعی داشت قسمت خالی سرشو هرطوری که هست مخفی کنه ...

/ 1 نظر / 3 بازدید
NegiN

ببين ميشه بيای آپديت کنی؟