رولت روسی

دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۳ 

تابستان خود را اینگونه میگذرانیم.ما از اول تابستان به فکر آخر تابستانیم.به فکر پایان آنچه از دستمان نمیرود.یا میرود.ما برای تابستان و تابستان برای ما اشک میریزیم برای اینکه تابستان واقعا خوب است.ما در تابستان به باغ فامیلمان در کرج نميرويم،برای اينکه اصلا همیچین جونوری را در فاميلمان نداريم.ما برای تابستان حتی به شمال ميرويم.ولی دلمان برای خانه تنگ ميگردد.برای اينکه دلتنگ چیزی بشوی باید از آن دور بشوی.ما به شمال نمیرویم.برای اینکه شمال دور است.به دوریه همه ی ستاره های دنباله دار جفنگی که هنوز نميدانم برای کدام خورشيد خانم پرتاب ميشوند.ما در تابستان دلمان برای دوستانمان تنگ ميشود.اما دل دوستانمان نه.(تو را نگفتم بداخلاق).شايد دوستانمان دل ندارند.يا دارند.ما در تابستان حتی کار هم نمیکنیم.کار مال تراکتور است .ما در تابستان به غیر از کشاورزی خیلی کارهای دیگر هم نمیکنیم.ما کارهای مفید زیادی داریم که انجام نميدهيم.مثلا به ديدار پدربزرگ و مادربزرگ خود نميرويم.برای اينکه هيکلين يوخدی،غيرتين چخدی.ما در تابستان در کوچه و خیابان فوتبال بازی نمیکنیم.حتی به استخر هم نمیرویم.من تابستان را دوست میدارم.برای اینکه گرم است و من عرق میکنم.دوستانم عرق میخورند ولی من حتی نمیتوانم بوی بدن عرق کرده ی خودم را تحمل کنم.دوستانم حتی به اندازه ی یک پارکومتر هم احساس ندارند.ما در تابستان در حیاط کوچکمان دور هم جمع نمیشویم.برای اینکه ما اصلا حیاط نداریم.ما در تابستان حسرت زمستان را میخوریم.همسایه ی ما زن با سلیقه ایست اما او هم دیگر لواشک درست نمیکند.ما در تابستان از آقا نصرت تمبر هندی نمیخریم برای اینکه تمبر هندیهای نصرت آقا مزه ی کاموا میدهد.ما در تابستان به خاطر اول مهر زنده ایم.امسال پاییز اول مهر ندارد ....

Comments()

  ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ|| دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۳ ||Russian Roulette   


امرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آذر ٩٤
خرداد ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
تیر ٩۳
اردیبهشت ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
امرداد ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳