رولت روسی

پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۳ 

از ساعت شيش و نيم اينطورا بيدار بودم.منتظر بودم هفت و نيم بشه و شد.حالا منتظرم که يازده و نيم بشه و ميدونم که خيلی زود ميشه.به همين زودی که اين يه ماه گذشت و انصافا هم که چقد خوب گذشت.بعضی وقتا که دلم به خاطر يه چيزی شور ميزنه يا دلواپس چيزيم مثه موشی که دمشو آتيش زده باشن هی میپرم بالا و پايين .الانم بايد اونجوری باشم قانونا ولی نيستم.شايد به خاطر اينه که خيالم راحته.خيالم راحته که دنيا يا همه ی ناداوريهای که بعضی وقتا ميکنه اما يه قانون توش به خوبی رعايت ميشه.اينه که راه رسيدن به هدف بزرگ تر از خود هدف نيست.من از دور وايساده بودم راه رفتنتو تماشا ميکردم.مثه همه ی کارات همراه با رعايت ريزه کاريا بود.مهم آدمايين که الان منتظرتن و ميدونم من بينشون حتی به حساب نميام(نه ديگه قول داده بودم ببخشيد)
ميدونی!؟چيزی که تمومی نداره حرفای دری ويه آدمای بی خاصيت و خاله زنکه.از هرچی که بگی برات حرف ميزنن.دلم نميخواد اونطوری بشم.نميدونم ولی هميشه برات حرف دارم ميدونم که تموم نميشن.ميدونم وقتی تند تند حرف ميزنم بعضی وقتا کلمه هارو قورت ميدم بعضياشونو ولی خوبه که تو همشو ميفهمی.خوبه که هستی و لبخندت باهاته.ديشب سی دی دوم کلیپای لايو رامشتاينو که گذاشتم برا شصتمين بار نيگا کنم ديدم نميخونتش.بعد ديدم اون ورق روييش وراومده.نميتونی باور کنی ولی حتی ناراحت هم نشدم. چيزايی هستن تو زندگی که نميشه از دستشون نداد،بقيه شونو اما بايد دودستی چسبيد.دنيا به همون اندازه که ولخرج و دست ودلباز ميشه به همون نسبت هم قدرت اينو داره که ضجه های آدماشو نبينه.بهترين کارشم اينه که جلوش خويشتن دار باشی.دلم نميخواد بينه انقد ضعيفم که بعدش هرجوری خواست باهام رفتار کنه.راستشو بخوای بهش اجازه نميدم.
خوش به حال اون پسره که ديروز بهمون فال فروخت.ديدی!؟تا حالا نشده بسته ی فالی رو باز کنی و از توش چيزای غيرمنتظره رو بخونی.خيلی راحته.مثه همون فرموله زاويه بين دوتاخط.آدما بايد چيزايی که خوشحالشون ميکنه رو دور خودشون جمع کنن.نه اونايی که دقه به دقه سوهان روحشونه.اما من هنوزم به حافظ اعتماد دارم.خرافاتی نيستم اما به همون اندازه که ۱۳ رو دوس دارم به فال حافظ هم اعتقاد دارم.همين که فقط وقتی فک ميکنيم کارمون صددرصد نتیجه ميده و خيالمون از بابتش راحته،سراغش ميريم کلی خوبه.بگذريم.بدجوری امروز بوی پنج شنبه ها رو ميشنوم.همونقد که جمعه بدبوئه،پنج شنبه ها پراز اميده.ميدونی!؟همين که فک ميکنم برای فردا از يه ماه قبل برنامه داشتيم کلی مور مور ميشه بدنم که چقدر خوب گذشتن خوبه. چقزه خوبه که تو الان يه نصفه نفس راحت ميکشی.چقده خوبه که فردا عصر بدون اينکه به فطرت ذاتی و درونی فک کنی بی خيال لاطائرات و دولامارتين ميشی و بی خيال تمام همارزيهای دنيا فقط به اونی که خوشحالت ميکنه فک ميکنی.راستی من رو هم اگه بندازن تو ميدون آزادی نميتونم خيابون آزاديو پيدا کنم.فقط از ميدون آزادی اون ساندویچی کثافته رو بلدمو ايستگاه تاکسيای شهريارو.راستی دقت کردی!؟تو تمام شهرای ايران قوت غالب (اينطوری مينويسن!؟)مردمشون موزه!به غير از تهران.دربه درا تو شهريار دس هر فروشنده ای يه دو سه دسته موزه و يه بسته ی بزرگ لباس زير.نميدونم  چه سنخيتی(غلطامو بگيرين بدين از روش بنويسم ده دفه) دارن اين دو تا باهم.کاشکی يه دفه بيای دم خونهمون باهم موز بستنی بخوريم.اين يارو خيلی کارش درسته.موزو با شکلات و کلی بستنی قاتی ميکنه ميده دس مشتری.همون مغازه هه که يکی از آرزوهام خالی کردن يخچالشه.
ساعت يازده شد.دوتا يک بغل هم.دوتا يک عين هم.اما فقط وقتی مينويسيش اين ريختيه.وقتی ميخوای با عقربه ها نشونشون بدی اختلافی دارن به بزرگيه يه ساعت.
ساعت از يازده هم گذشت ...

Comments()

  ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ|| پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۳ ||Russian Roulette   


امرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آذر ٩٤
خرداد ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
تیر ٩۳
اردیبهشت ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
امرداد ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳